www.mhodoo.com  
 

มีปานแสดงว่าเคยเกิดมาแล้ว

 
คนโบราณมักมีความเชื่อในเรื่องของปานหรือไฝที่เป็นตำหนิในร่างกาย โดยเฉพาะในเรื่องของปานหรือไฝที่มีอยู่ตามร่างกายของเด็กทารกเกิดใหม่

หากเด็กทารกคนใดเกิดมาแล้วมีไฝหรือปานติดมาด้วย มักมีความเชื่อว่า ไฝหรือปานนั้นถูกทำขึ้นในชาติปางก่อนเพื่อให้เกิดเป็นตำหนิหรือสัญลักษณ์ให้จำได้ในชาติหน้า

แต่ทั้งนี้การเกิดไฝเกิดปานตามร่างกายของทารกแรกเกิด ทางการแพทย์ถือเป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้ของทารกจากการสร้างเซลล์ผิวหนังที่ผิดปกติ นอกจากนั้ันทารกบางรายเมื่อแรกเกิดอาจมีไฝปาน แต่เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ไฝปานนั้นก็สามารถจางหรือเลือนหายไปก็ได้
 
 
 
 
 

 

ดูดวงรายวัน
พุธ ที่ 19 มิถุนายน 2562
 
 
 
ในสมัยปัจจุบันการบวชสามารถบวชได้ตั้งแต่ยังเล็ก แต่เป็นแค่การบงชสามเณรที่ถือศีล 1...
คำว่า ผีอำ คงเป็นคำที่คุ้นๆของคนไทยทั่วไปที่มักเรียกอาการขณะนอนหลับแล้วรู้สึกอยา...
ทุกวันนี้กระแสในเรื่องของโรคมะเร็งถือเป็นเรื่องที่ฮิตมากสำหรับคนเรา เพราะสถิติกา...
การทำมาค้าขายถือเป็นอาชีพที่สร้างความร่ำรวยให้ต่อใครมาไม่น้อย และมักมีความเชื่อใ...
สำหรับหญิงไทยในปัจจุบัน การเลือกคู่ครองถือเป็นเรื่องที่อิสระ ยิ่งในทุกวันนี้สังค...
 

 

  [เกี่ยวกับเรา]    
สงวนลิขสิทธิ์ หมอดู.คอม