www.mhodoo.com  
 

ดูที่สูงที่ต่ำสำหรับปลูกบ้าน

 
สถานที่พักอาศัยหรือสำหรับการปลููกเรือนปลูกบ้านถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการพิจารณาที่จัเลือกปลูกบ้าน พื้นที่มีข้างใดข้างหนึ่งสูงตำ่ไม่เท่ากันย่อมมีผลต่อการออกแบบบ้าน
- ถ้าพื้นที่ใดมีด้านตะวันออกสูง ส่วนด้านทิศตะวันตกต่ำ ท่านว่า ไม่ควรสร้างบ้านหรือที่พักอาศัยผิดหลักฮวงจุ้ยทำให้ไม่เป็นมงคลเลย
- พื้นที่ใดด้านทิศตะวันตกเป็นที่สูง และมีทิศตะวันออกเฉียงเหนือต่ำท่านว่าดีนักแล
- พื้นที่ใดสูงใต้ ชื่อศุภราช ดีนัก
- พื้นที่ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้สูง และต่ำทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถือว่าดี เป็นสิริมงคล
- พื้นที่สูงทางทิศเหนือ และต่ำทางทิศอิสาน ถือว่าดี เป็นสิริมงคล
- พื้นที่ทิศตะวันตกสูง ต่ำทางทิศตะวันออก ที่นั้นผู้มีบรรดาศักดิ์ อยู่ดี
- พื้นที่ทิศใต้สูง ต่ำทางทิศเหนือ ดีแล
- พื้นที่สูงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ต่ำทิศตะวันออกเฉียงใต้ ดีแล
- พื้นที่โดยรอบสูง ต่ำกลางเหมือนใบบัว ไม่ดีแล

ตามที่กล่าวมาถือเป็นความเชื่อของคนโบราณไทยในการเลือกทำเลที่ปลูกสร้างบ้านหรือที่อยู่อาศัยเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับคนในครอบครัว นอกจากนั้นหากเราพิจารณาก็จะพบว่าหลักการดูพื้นที่ปลูกสร้างบ้านยังถือได้ว่าเป็นหลัการจัดตำแหน่งบ้านตามหลักสถาปนิเลยทีเดียว
 
 
 
 
 

 

ดูดวงรายวัน
พุธ ที่ 19 มิถุนายน 2562
 
 
 
ในสมัยปัจจุบันการบวชสามารถบวชได้ตั้งแต่ยังเล็ก แต่เป็นแค่การบงชสามเณรที่ถือศีล 1...
คำว่า ผีอำ คงเป็นคำที่คุ้นๆของคนไทยทั่วไปที่มักเรียกอาการขณะนอนหลับแล้วรู้สึกอยา...
ทุกวันนี้กระแสในเรื่องของโรคมะเร็งถือเป็นเรื่องที่ฮิตมากสำหรับคนเรา เพราะสถิติกา...
การทำมาค้าขายถือเป็นอาชีพที่สร้างความร่ำรวยให้ต่อใครมาไม่น้อย และมักมีความเชื่อใ...
สำหรับหญิงไทยในปัจจุบัน การเลือกคู่ครองถือเป็นเรื่องที่อิสระ ยิ่งในทุกวันนี้สังค...
 

 

  [เกี่ยวกับเรา]    
สงวนลิขสิทธิ์ หมอดู.คอม